เป็นเจ้าของ TeamSpeak 3 ง่ายๆราคาเริ่มต้นเพียง 50 บาทเท่านั้น
การันตรี ลิขสิทธิ์แท้ [ATHP] 100% สนใจเปิดใช้งานด้วยตนเองที่ระบบอัตโนมัติ [ แถมฟรี Firewall กันยิง 99% ]

$ 50
/TRUEMONEY

100 User

 • ลิขสิทธิ์แท้ (ATHP)
 • ฟรี ระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์
 • Free Hardware Firewall [กันยิง99%]
 • เปลี่ยน IP เองได้ตลอด
 • ซับโดเมน ฟรี
 • XXX.METS3.COM
 • ฟรี Reset www.server,Permission
 • ไม่จำกัดแบนด์วิชท์เข้า,ออก
 • รองรับโดเมนภาษาไทย
 • 24/7 Support
เปิดเซิฟเวอร์

$ 90
/Truemoney

180 USER

 • ลิขสิทธิ์แท้ (ATHP)
 • ฟรี ระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์
 • Free Hardware Firewall [กันยิง99%]
 • เปลี่ยน IP เองได้ตลอด
 • ซับโดเมน ฟรี
 • XXX.METS3.COM
 • ฟรี Reset www.server,Permission
 • ไม่จำกัดแบนด์วิชท์เข้า,ออก
 • รองรับโดเมนภาษาไทย
 • 24/7 Support
เปิดเซิฟเวอร์

$ 150
/Truemoney

300 USER

 • ลิขสิทธิ์แท้ (ATHP)
 • ฟรี ระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์
 • Free Hardware Firewall [กันยิง99%]
 • เปลี่ยน IP เองได้ตลอด
 • ซับโดเมน ฟรี
 • XXX.METS3.COM
 • ฟรี Reset www.server,Permission
 • ไม่จำกัดแบนด์วิชท์เข้า,ออก
 • รองรับโดเมนภาษาไทย
 • 24/7 Support
เปิดเซิฟเวอร์

$ 300
/Truemoney

600 USER

 • ลิขสิทธิ์แท้ (ATHP)
 • ฟรี ระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์
 • Free Hardware Firewall [กันยิง99%]
 • เปลี่ยน IP เองได้ตลอด
 • ซับโดเมน ฟรี
 • XXX.METS3.COM
 • ฟรี Reset www.server,Permission
 • ไม่จำกัดแบนด์วิชท์เข้า,ออก
 • รองรับโดเมนภาษาไทย
 • 24/7 Support
เปิดเซิฟเวอร์

$ 400
/TRUEMONEY

800 User

 • ลิขสิทธิ์แท้ (ATHP)
 • ฟรี ระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์
 • Free Hardware Firewall [กันยิง99%]
 • เปลี่ยน IP เองได้ตลอด
 • ซับโดเมน ฟรี
 • XXX.METS3.COM
 • ฟรี Reset www.server,Permission
 • ไม่จำกัดแบนด์วิชท์เข้า,ออก
 • รองรับโดเมนภาษาไทย
 • 24/7 Support
เปิดเซิฟเวอร์

$ 1200/362 Day
/Truemoney

1000 USER

 • ลิขสิทธิ์แท้ (ATHP)
 • ฟรี ระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์
 • Free Hardware Firewall [กันยิง99%]
 • เปลี่ยน IP เองได้ตลอด
 • ซับโดเมน ฟรี
 • XXX.METS3.COM
 • ฟรี Reset www.server,Permission
 • ไม่จำกัดแบนด์วิชท์เข้า,ออก
 • รองรับโดเมนภาษาไทย
 • 24/7 Support
เปิดเซิฟเวอร์

$ 0
/Truemoney

0 USER

 • ลิขสิทธิ์แท้ (ATHP)
 • ฟรี ระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์
 • Free Hardware Firewall [กันยิง99%]
 • เปลี่ยน IP เองได้ตลอด
 • ซับโดเมน ฟรี
 • XXX.METS3.COM
 • ฟรี Reset www.server,Permission
 • ไม่จำกัดแบนด์วิชท์เข้า,ออก
 • รองรับโดเมนภาษาไทย
 • 24/7 Support
เปิดเซิฟเวอร์

อื่นๆ

ติดต่อ

 • ลิขสิทธิ์แท้ (ATHP)
 • ฟรี ระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์
 • Free Hardware Firewall [กันยิง99%]
 • เปลี่ยน IP เองได้ตลอด
 • ซับโดเมน ฟรี
 • XXX.METS3.COM
 • ฟรี Reset www.server,Permission
 • ไม่จำกัดแบนด์วิชท์เข้า,ออก
 • รองรับโดเมนภาษาไทย
 • 24/7 Support
เปิดเซิฟเวอร์

NETWORK BY